Nærmere bestemt gjelder dette forskning på Internett som struktur og teknologi, bruken av Internett som redskap i forskningen, samt forskning på kommunikasjon, interaksjon og produksjon via Internett.

Etiske retningslinjer for forskning på Internett finner du her

De nye retningslinjene erstatter den tidligere og utdaterte versjonen fra 2003.

- Både Internett og Internettforskning er i stadig utvikling, og de nye retningslinjene er på ingen måte uttømmende, forklarer Vidar Enebakk, sekretariatsleder for NESH.

- NESH vil derfor gjerne ha innspill fra forskere og brukere om formuleringer som er uklare eller spørsmål som ikke er tilstrekkelig adressert, oppfordrer han. 

Basert på disse innspillene vil en revidert versjon av de nye retningslinjene foreligge høsten 2015, da også i trykt utgave.

Frist for innspill er 1. juli 2015.