26. mars ble Internet Research Ethics lansert på et frokostseminar.

Hallvard Fossheim

- Internett har endret forutsetningene for deler av forskningen, og setter oss i en ny situasjon, sier Hallvard Fossheim. Han er en av redaktørene bak den nye artikkelsamlingen. Fossheim mener den nye situasjonen er preget av:

  1. Massiv lagring av data. Mye mer enn for bare noen få år siden.
  2. Det er befolkningen selv som genererer dataene, i langt større grad enn tidligere. Dette er etisk relevant.
  3. Datadrevet forskning. Den teknologiske utviklingen påvirker også forskningens metodologi. Tradisjonelt har forskning vært hypotesebasert. I dag kan man i noen sammenhenger starte med data, og søke etter mulige signifikante sammenhenger.

- Vi trenger ikke en ny etikk for å håndtere dette, men i en endret situasjon må vi tenke gjennom ting på nytt sier Fossheim, og lister opp tre viktige prinsipper som angår forskningen og omverdenen:

  1. Respekt for personer. En gullstandard har vært frivillig informert samtykke. I dag må vi tenke gjennom på nytt: Når er det på sin plass å innhente frivillig informert samtykke, og ikke minst hvordan? Dette er også et praktisk/teknologisk spørsmål.
  2. Konsekvenser. Én av de mulige konsekvensene angår anonymisering En tradisjonell teknikk er å anonymisere data, slik at de ikke kan spores tilbake til enkeltpersoner. I dagens situasjon kan tilsynelatende anonymiserte datasett skape forbindelser når de stilles sammen med andre datasett. Dette kan gi mulighet for re-identifisering av data man trodde var anonymisert.
  3. Rettferdighet. Dette handler blant annet om makt og hvem som har tilgang. Hvem har hvilke muligheter i den situasjonen vi står oppe i nå?

- Prinsippene gjelder som før, men i en endret situasjon er det likevel grunn til å tenke gjennom ting på nytt. Og dette er det vi håper denne boken kan bidra til.

 

Å studere sosiale medier, eller menneskene som bruker dem (pdf av presentasjon)

  • Marika Lüders, seniorforsker ved SINTEF

Hvordan kan forskere sikre personvern på internett? (pdf av presentasjon)

  • Katrine Segadal, seksjonsleder, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD)

Internet Research Ethics publiseres både i papirformat og som Open Access-bok, og utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene på Cappelen Damm. Dette er den første boken som gis ut Open Access på et norsk akademisk forlag.