Det har lenge blitt uttrykt bekymring for at resultatene fra legemiddelutprøvinger blir selektivt publisert, og at ”negative” resultater har mindre sjanse for å bli sendt inn eller antatt for publisering i vitenskapelige publikasjoner, eller på annen måte offentliggjort.

Etter at WHO opprettet the International Clinical Trials Registry Platform i 2005, ble det klart at det var en lang vei igjen å gå før alle kliniske utprøvinger blir registrert og alle resultater gjort tilgjengelige. WHOs ønsker at alle resultater skal være åpent tilgjengelige.

Etisk krav om å rapportere resultater

I siste versjon av Helsinkideklarasjonen står det at ”All forskning som involverer mennesker må registeres i en offentlig tilgjengelig database før rekruttering av første subjekt”, og at ”Forskere har plikt til å gjøre resultatene av forskningen sin offentlig tilgjengelig”.

Utkastet til WHOs standpunkt om offentlig rapportering av legemiddelstudier er åpen for kommentarer fra offentligheten de neste 30 dagene. Både enkeltpersoner og institusjoner kan sende inn sine innspill innen 15. november.

Les utkastet og last ned kommentarskjema på WHOs nettsider: http://www.who.int/results