Annette er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere arbeidet som advokatfullmektig hos Kvale, og som jurist for Felles klagenemnd for studentsaker. De sist årene har hun arbeidet i NOKUT, som jurist for tilsynsavdelingen og sekretær for klagenemnda.

– Forskningsetikk er et utrolig spennende felt, og jeg setter spesielt pris på at man tar seg tid til å gjøre skikkelige vurderinger av sakene, sier Annette, som allerede er godt i gang med arbeidet i sekretariatet.

Annette Birkeland

Oversikt over ansatte i sekretariatet