Navn:

Vidar Enebakk

Stilling:

Sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) og Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget).

Bakgrunn:

- Jeg er utdannet idéhistoriker, men har jobbet mye med vitenskapsstudier og vitenskapshistorie. Mitt faglige interesseområde er særlig knyttet til forholdet mellom vitenskap og samfunn.

Hva skal du gjøre?

- Min jobb består for det første av å koordinere arbeidet i NESH og Skjelettutvalget. For det andre skal jeg holde meg orientert om aktuelle forskningsetiske spørsmål innenfor samfunnvitenskap, humaniora, juss og teologi både nasjonalt og internasjonalt. Og for det tredje deltar jeg i sekretariatets tverrfaglige arbeid med å skape oppmerksomhet om og forståelse for forskningsetikk i samfunnet.

Hvorfor vil du jobbe med forskningsetikk?

- Fordi det er viktig. Forskningsetikken spiller en viktig rolle i det norske forskningssystemet mellom forskningen og samfunnet. Forskningens frihet forutsetter at forskerne tar ansvar, og forskningsetikken skal bistå forskerne med råd og retningslinjer om hvordan forskerne best kan ivareta dette ansvaret. På en måte er det hjelp til selvhjelp. Forskningsetikken bidrar til god forskning, samtidig som den virker forebyggende mot fusk og uredelighet.

Navn:

Elin Fugelsnes

Stilling:

Påtroppende redaktør for fagbladet Forskningsetikk.

Bakgrunn:

- Jeg har jobbet mye med forskningsjournalistikk, forteller Elin, - blant annet for informasjonsavdelingen ved NTNU, der jeg skrev for magasinet Gemini og var journalist og redaktør for Universitetsavisa. Jeg har også jobbet som journalist i Adresseavisa, Dagbladet og VG, sier hun. Elin kommer fra en stilling som forskingsjournalist hos Opinion AS.

Hva skal du gjøre?

- Jeg skal være ansvarlig redaktør for fagbladet Forskningsetikk. Dette innebærer å skrive saker selv, være redaktør og ha ansvar for produksjonsprosessen.

Hvorfor vil du jobbe med forskningsetikk?

- Forskning kan ha store konsekvenser på både samfunns- og individnivå. Derfor er det viktig at forskning gjøres på en etisk forsvarlig måte. Jeg mener bladet Forskningsetikk kan bidra til det ved å øke kunnskapen om forskningsetikk i samfunnet, og til å skape gode holdninger, sier hun.

- Temaet gir også veldig mye nytt og spennende stoff å dykke ned i for en som er interessert i forskning, avslutter Elin.