Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) ga i juni en uttalelse om forskningsetiske aspekter ved petroleumsforskning i Norge. Som en oppfølging til uttalelsen inviterte vi 23. oktober til åpent møte, der sentrale aktører ble utfordret til å diskutere sentrale spørsmål som er reist i debatten.

 • Utgjør universitetenes samarbeid med oljeindustrien en trussel mot deres uavhengighet?
 • Hva slags plass bør forskning som er med på å forlenge oljealderen ha på forskningsinstitusjonene?
 • Hvilke konsekvenser har uttalelsen for universitetene?

Samtlige av universitetene som var representert melder fra om at de vil følge opp rådene i uttalelsen. Hør mer om hvordan i opptakene fra innleggen og debatten her:

Del 1: Se videoopptak fra innleggene her

 • Øyvind Mikkelsen, leder av NENT: Åpenhet i forskningen og ansvar i en omstillingsprosess
 • Arvid Hallén, administrerende direktør v/ Norges forskningsråd
 • Lars Høier, forskningsdirektør Statoil: Statoil og universitetssamarbeid
 • Ragnhild Freng Dale, student v/ University of Cambridge: Universitet, veivalg og bærekraft
 • Peter M. Haugan, professor v/ Universitetet i Bergen: Akademias ansvar for (å bidra
 • til) bærekraftig energiomstilling
 • Dag Rune Olsen, rektor v/ Universitetet i Bergen: Forskning for bærekraftig utvikling - universitetenes rolle
 • Marit Boyesen, rektor ved Universitetet i Stavanger: Olje og samfunn
 • Olav B. Fosso, professor v/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: NTNU: Etiske dilemma ved energiforskning
 • Morten Dæhlen, dekan v/ Universitetet i Oslo: Forskning og utdanning innen Energi, Klima og Miljø ved UiO

Del 2: Paneldebatt: Se video fra paneldebatten her

Debattleder Erik Wold, Morten Dæhlen, Marit Boyesen, Olav B. Fosso og Dag Rune Olsen.