Faglig lederstilling
Sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), inkludert ansvar for Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger. (Skjelettutvalget).

Redaktør/kommunikasjonsrådgiver
Ansvarlig redaktør/journalist for bladet Forskningsetikk, og  kommunikasjonsrådgiver for sekretariat og komiteer.