Tid: 6. februar 2014, kl 10:00-15:30
Sted
: Litteraturhuset i Oslo,

Les oppsummering fra seminaret her

Norge er i en særstilling med sine detaljerte og grundige registre med informasjon om landets befolkning. Registerforskning er i stadig vekst også i samfunnsvitenskapene. Slike registre er verdifulle kilder for forskningen. Samtidig reiser registerforskning etiske utfordringer.

  • Hva er rett ferdsel når det gjelder innsamling, lagring og forskning på dette materialet?
  • Er det mulig å sikre respekten for individet og samtidig åpne for omfattende bruk av registerdata?
  • Hva er konsekvensene for forskningen av EUs kommende personvernforordning?
  • Medfører de forventede endringene særskilte utfordringer som angår personvern og respekt for forskningsdeltakere?

Arrangører: Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH), Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

Program

Programmet oppdateres.

10.00 – 10.20: Velkommen
Hallvard Fossheim, De nasjonale forskningsetiske komiteene

Del I Juridiske rammer

10.20 – 11.00: EUs kommende personvernforordning: Konsekvenser for forskningen
Lee Bygrave (professor, Senter for rettsinformatikk, UiO)

11.00 – 11.40: Registerforskning og personvern – vil norsk lovgivning påvirkes av EUs personvernforordning?
Grete Alhaug (seniorrådgiver, Datatilsynet)

11.40 – 12.15: Lunsj

Del II Etiske utfordringer

12.15 – 12.55: Samfunnsnytte og belastninger for den registrerte
Bjørn Hvinden (forskningssjef og professor, NOVA)

12.55 – 13.35: Alternativer til samtykke?
Kjetil Rommetveit (forsker, Senter for vitenskapsteori, UiB) 

13.35 – 13.50: Pause

Del III Forskererfaringer

13.50 – 14.30: Å jobbe komparativt med registerdata: Erfaringer fra to nordiske samarbeidsprosjekter
Thomas Lorentzen (førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, UiB)

14.30 – 15.10: Verdien av registerdata
Astrid Grasdal (førsteamanuensis, Institutt for økonomi, UiB)

15.10 – 15.30: Oppsummering
Bjørn Henrichsen, NSD

Hva er rett ferdsel når det gjelder innsamling, lagring og forskning på dette materialet? Hvordan sikre respekten for individet og samtidig sikre individets og samfunnets interesse i at informasjonen blir brukt?