Komitéleiarar

Øyvind Mikkelsen, professor i kjemi ved NTNU, er ny leiar for Den nasjonale forskingsetiske komiteen for naturvitskap og teknologi. Bjørn Hvinden, professor og forskningssjefved NOVA, held fram som leiar av komiteen for samfunnsvitskap og humaniora (NESH) i fire nye år. Det gjer og Dag Bruusgaard, prof.em. i medisin ved Universitetet i Oslo, som leiar komiteen for medisin og helsefag (NEM).

Tore Lunde, professor i jus ved Universitetet i Bergen er oppnemnd som ny leiar for Nasjonalt utval for gransking av reielegheit i forsking (Granskingsutvalet).

Ny samansetjing i komiteane er:

Den nasjonale forskingsetiske komiteen for medisin og helsefag – NEM

 • Dag Bruusgaard, prof.em., Universitetet i Oslo. Leiar
 • Berge Solberg, professor, NTNU. Nestleiar
 • Kristin Bjordal, overlege, Radiumhospitalet
 • Åshild Slettebø, professor, Universitetet i Agder
 • Knut Dalen, psykolog, nevropsykolog.no
 • Wenche Frogn Sellæg, lege/politikar
 • Randi E. Reinertsen, forskingssjef, SINTEF
 • Arvid Heiberg, prof. em., Oslo Universitetssjukehus
 • Thorleiv Valen, SSB
 • Randi Jacobsen Bertelsen, forsker, Helse Bergen
 • Randi Riise, direktør, Link Medical. Lekrepresentant
 • Marit Maanum Simonsen, student/journalist. Lekrepresentant
 • Varamedlem:
 1. Eva Skovlund, divisjonsdirektør/professor II, Folkehelseinstituttet/Universitetet i Oslo
 2. Arne Sandvik, professor, NTNU

Den nasjonale forskingsetiske komiteen for naturvitskap og teknologi – NENT

 • Øyvind Mikkelsen, professor, NTNU. Leiar
 • Janneche Utne Skåre, forskingsdirektør, Veterinærinstituttet. Nestleiar
 • Svein Nordenson, seniorforskar, SINTEF
 • Ernst Nordtveit, professor, Universitetet i Bergen
 • Gunnar Hartvigsen, professor UiT - Noregs arktiske universitet
 • Rune Nydal, førsteamanuensis, NTNU
 • Kjellrun Hiis Hauge, førsteamanuensis, Høgskulen i Bergen
 • Ole Andreas Engen, professor, Universitetet i Stavanger
 • Maja van der Velden, forskar, Universitetet i Oslo
 • Lise Øvreås, professor, Universitetet i Bergen
 • Steinar Heldal, AHO – Arkitektur- og designhøgskulen. Lekrepresentant
 • Rannveig Viste. Lekrepresentant
 • Varamedlem:
 1. Vidar Enebakk, førstekonservator, Teknisk museum
 2. Ingrid Bay-Larsen, forskar, Nordlandsforsking

Den nasjonale forskingsetiske komiteen for samfunnsvitskap og humaniora – NESH

 • Bjørn Hvinden, professor, NOVA, Høgskulen i Oslo og Akershus. Leiar
 • Elisabeth Staksrud, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo. Nestleiar
 • Kjersti Fjørtoft, UiT, førsteamanuensis, Noregs arktiske universitet
 • Ingegerd Holand, seniorrådgjevar, Riksantikvaren
 • Knut Martin Tande, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
 • Erling Sandmo, professor, Universitetet i Oslo
 • Lisbet Øyum, seniorforskar, SINTEF
 • Ivar Kolstad, seniorforsker, Chr. Michelsens Institutt (CMI)
 • Roar Johnsen, professor, NTNU
 • Anne Nevøy, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger
 • Tor H. Monsen, journalist, Universitetsavisa, Lekrepresentant
 • Kirsten Johanne Bang, administrativ forskningskoordinator, Universitetet i Bergen, Lekrepresentant
 • Varamedlem:
 1. Pål Ulleberg, Universitetet i Oslo
 2. May-Len Skilbrei, Universitetet i Oslo