Les også: Behandler sak om petroleumsforskning

- NENT tar sikte på å gi en bred etisk vurdering av petroleumsforskning ved universitetene i Norge i dag. Det er samlet inn et rikt og omfattende saksgrunnlag, og det er viktig for komiteen å få til en godt gjennomarbeidet uttalelse, der samtlige innspill fra relevante aktører er grundig vurdert, forteller Helene Ingierd, sekretariatsleder i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).

- Den store offentlige interessen rundt spørsmålene som reist, taler samtidig for at en uttalelse ferdigstilles så snart som mulig. Det vil avholdes et ekstra møte i komiteen i begynnelsen av juni, og en uttalelse kan ventes i midten av juni.

Kontaktpersoner: