Vi har invitert tre forskarar til å vise kva kunnskap vi har og kva kunnskap vi ikkje har om desse gruppene. Vi har også bede dei reflektere rundt dei etiske og metodiske utfordringane med å tette desse kunnskapshola.

  • Etiske dilemmaer i forskning på terrorisme og voldelig ekstremisme, Tore Bjørgo, Politihøgskolen, har i ei årrekke forska på politisk vald og terrorisme i Norge og internasjonalt.
  • Høyreekstrem vold og terror: beretning fra forskningsfronten, Jacob Ravndal, Forsvarets forskningsinstitutt, studerer høgreekstrem terrorisme i Europa i sitt doktorgradsarbeid.
  • Kontrajihadismen, Lars Erik Berntzen, European University Institute (Firenze), forskar på anti-islamsk retorikk og mobilisering i Vest-Europa.

May-Len Skilbrei har lang erfaring med å forske på marginaliserte, kriminelle og vanskeleg tilgjengelege grupper, og vil kommentere innlegga. Ho er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO og medlem i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Tid: 25. april 0815–1000
Stad: Litteraturhuset, kjellaren. Frukost og kaffi blir servert frå klokka 0800.

NB! Seminaret er nå fulltegnet. Vil du stå på venteliste? Send en epost til info@etikkom.no

Kontaktpersoner:

Nils Olav Refsdal, koordinator for 22. juli-forskningen

Johanne Severinsen, kommunikasjonsrådgiver

info@etikkom.no