Debattinnlegg av Helene Ingierd i Aftenpostens papirutgave, 11.2.2014.

I Aftenposten 28. februar anerkjenner Kristian Gundersen at det er «mye spennende tradisjonell kunnskap», med referanse til egen forskning.

Med dette synes Gundersen å ha snudd og er nå enig i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologis poeng (NENT). NENTs retningslinjer som omhandler tradisjonell kunnskap, anbefaler nettopp en åpenhet for at slik kunnskap kan være relevant og verdifull i forskning, ikke en ukritisk inkludering av alskens forestillinger. Vitenskapen, med sine metoder, måleinstrumenter og formål, er ikke nødvendigvis alltid i stand til å fange opp innsikter som kan være avgjørende i forståelsen av et fenomen. Gundersen gjør et poeng ut av at det kun er NENT som har retningslinjer om tradisjonell kunnskap. Det er mulig å stå for noe uten at det er nedfelt i retningslinjer. I et høringsbrev fra 2013 skriver De nasjonale forskningsetiske komiteene: «Tradisjonell kunnskap har gitt og gir stadig verdifulle bidrag til vitenskap og teknologi.» Videre heter det at NENT, Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora og Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag mener det er viktig at disse bidragene anerkjennes.

Les alle innleggene i debatten her

Kreativ destruksjon. Innlegg av Kristian Gundersen i Aftenpostens "Uviten"-spalte 20.2.2014

Destruktive skylapper. Debattinnlegg i Aftenposten av Jan Åge Riseth, seniorforsker Northern Research Institute (Norut) og Hans Tømmervik, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), 24. februar 2014.

Om urfolks viten og professoral ignoranse. Debattinnlegg i Aftenposten av Øyvind Ravna, Vegard Nergard, Berit Kristoffersen, Britt Kramvig, Jahn Petter Johnsen, Solveig Joks og Tone Huse, ved Universitetet i Tromsø, 26. februar 2014.

Uvitende om tradisjonell kunnskap. Debattinnlegg av Helene Ingierd, sekretariatsleder i NENT, Aftenposten 26.2.2014

Kildekritikk av tradisjonell kunnskap. Debattinnlegg av Kristian Gundersen i Aftenposten, 28. februar 2014.