Debattinnlegg av Helene Ingierd publisert i Aftenpostens papirutgave, 26. februar 2014.

Kristian Gundersen viser i spalten «Uviten» i Aftenposten 20. februar til forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi, utviklet av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og de punktene som omhandler tradisjonell kunnskap.

NENT anbefaler at forskere søker å integrere og respektere tradisjonell kunnskap der det er relevant. Retningslinjene er rådgivende og skal dermed ikke forstås som pålegg, slik Gundersen later til å tro. De er utformet av forskere, og det er direkte feil når det hevdes at punktene som omhandler tradisjonell kunnskap ble tatt med etter forslag fra representanter fra den samiske urbefolkningen. NENTs retningslinjer er for øvrig i tråd med internasjonale konvensjoner og norsk lovgivning.

Tradisjonell kunnskap er kunnskaper, ferdigheter, praksis og fremstillinger som er opprettholdt og utviklet gjennom erfaring. Selv om denne kunnskapen ikke nødvendigvis møter de vanlige standarder for vitenskapelig kunnskap, kan den utgjøre et viktig supplement til forståelsen av visse fenomener.

Anbefalingen om å inkludere slik kunnskap gjelder ikke minst ved en del anvendt forskning som kan påvirke lokalsamfunn. Der forskningen fører til økonomisk utbytte, bør dessuten en rettferdig fordeling av gevinsten tilgodese bærerne av den tradisjonelle kunnskapen. Slik bygger anbefalingene fra NENT på annet enn «gale tradisjonelle forestillinger»; de er fundert på forskningsetiske prinsipper om respekt og rettferdighet.

Les også:

Kreativ destruksjon. Innlegg av Kristian Gundersen i Aftenpostens "Uviten"-spalte 20.2.2014

Destruktive skylapper. Debattinnlegg i Aftenposten av Jan Åge Riseth, seniorforsker Northern Research Institute (Norut) og Hans Tømmervik, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), 24. februar 2014.

Om urfolks viten og professoral ignoranse. Debattinnlegg i Aftenposten av Øyvind Ravna, Vegard Nergard, Berit Kristoffersen, Britt Kramvig, Jahn Petter Johnsen, Solveig Joks og Tone Huse, ved Universitetet i Tromsø, 26. februar 2014.

Kildekritikk av tradisjonell kunnskap. Debattinnlegg av Kristian Gundersen i Aftenposten, 28. februar 2014.