Petroleumsforskning og universitetenes avtaler med Statoil har vært mye debattert det siste året.

- Dette er en rik og kompleks sak, som reiser mange store spørsmål, sier sekretariatsleder for NENT, Helene Ingierd. Hun forteller at komiteen vil se på alle sider ved petroleumsforskning, deriblant koblingen mellom industri og akademia.

NENT, som er nyoppnevnt fra 1.1.2014, hadde sitt første møte i går. Frem til neste møte i slutten av mars, hvor saken skal opp til behandling, vil komiteen jobbe med å hente inn mer informasjon, vurdere relevant forskningsarbeid, og - når tiden er inne - komme til en konklusjon, sier Ingierd.

Les mer: