Årsrapporten gir oversikt over aktiviteten i De nasjonale forskningsetiske komiteene, som betår av:

De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) omfatter følgende komiteer og utvalg med et felles sekretariat:

  • Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)
  • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)
  • Den nasjonale forskningsetiskekomité for naturvitenskap og teknologi (NENT)
  • Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget)

FEK omfatter også Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) og Den etiske nemnda for patentsaker (Patentnemnda).

Årsrapporten kan leses på nett eller lastes ned som pdf