På konferansen ble utkastet til The Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research lagt frem. En revidert versjon skal publiseres i etterkant av konferansen.

Nature oppsummerer konferansen

"Ser vi en økning i tilfeller av brudd med god vitenskapelig praksis, eller er det snarere snakk om en økt bevissthet rundt dette? Ekspertene er ikke enige her, men skisserer en rekke mulige løsninger for å få bukt med alt fra ren svindel til selektiv publisering av forskningsresultater", skriver Nature.
Les Natures oppsummering av konferansen: Meeting targets lab lapses.

Flere oppsummeringer:

Våre bidrag

De nasjonale forskningsetiske komiteene var også representert på konferansen. Helene Ingierd fra NENT, Hallvard Fossheim fra NESH og Ragnvald Kalleberg og Torkild Vinther fra Granskingsutvalget presenterte ulike forskningsetiske problemstillinger.
Les intervju med Ingierd, Kalleberg og Fossheim om konferansen

Andre artikler:

Relevante tidsskriftsartikler:

Bøker:

Dan Ariely: The (Honest) Truth About Dishonesty: How We Lie to Everyone---Especially Ourselves (Harper, 2012)

Vil du holde deg oppdatert på forskningsetikk? Meld deg på vårt nyhetsbrev!