Helsinkideklarasjonen er etiske retningslinjer for medisinsk forskning på mennesker og brukes aktivt over store deler av verden.

- De foreslåtte revisjonene opprettholder kjerneprinsippene i deklarasjonen og er blitt til gjennom en omfattende diskusjonsprosess i WMA og i forskningsmiljøene, forteller dr. Cecil Watson, president i WMA, på foreningens nettsider.

- Nå vil vi gjerne ha innspill fra et bredere publikum før vi beslutter om vi skal godkjenne endringene, sier han.

Helsinkideklarasjonen
Utformet av Verdens legeforening (WMA) i 1964 og er en videreføring av Nürnbergkodeksen, som ble utformet etter siste verdenskrig uhyrlige overtramp mot svake grupper.

Det informerte samtykket står sentralt, samtidig som det slås fast at det forskningsetiske ansvaret hviler på forskeren.

Slår fast at vitenskapens og samfunnets behov for ny kunnskap aldri kan forsvare at forskningssubjektet utsettes for unødig (og ufrivillig) ubehag og risiko.

Hensynet til særlig sårbare grupper står sterkt.

Deklarasjonen har gjennomgått flere og store revisjoner, siste gang i 2008.
Les mer om Helsinkideklarasjonen i Forskningsetisk bibliotek.

De foreslåtte endringene innebærer blant annet:

 • sterkere beskyttelse for sårbare grupper
 • inklusjon av temaet "betaling av deltakere"
 • mer presise og spesifikke krav til oppfølging i etterkant av studier
 • mer kvalitet og transparens i arbeidet til forskningsetiske komiteer
 • en mer systematisk tilnærming til bruken av placebo, men uten å svekke etikken rundt placebobruk
 • bedre lesbarhet, gjennom å reorganisere og restrukturere dokumentet med mellomtitler
 • - Forslagene til revisjon kommer etter en grundig prosess i regi av WMA og med bred forankring. Legeforeningen har fulgt arbeidet tett og gitt enkelte innspill. Revisjonsforslaget har ikke vært organisasjonsmessig behandlet i Legeforeningen ennå, men vi planlegger å avgi en høringsuttalelse, forteller Hege Gjessing, president i Den norske legeforening.

  De foreslåtte endringene blir publisert på WMAs hjemmesider. Frist for å kommentere på utkastet vil være medio juni. Deretter skal en arbeidsgruppe i WMA vurdere alle de mottatte innspillene. En ferdig revidert versjon skal etter planen godkjennes og tre i kraft fra oktober dette året.

  Les mer:

  Ønsker du å motta nyheter om forskningsetikk og invitasjoner til arrangementer?
  Meld deg på vårt nyhetsbrev