Nofima kom nylig med en rapport om lønnsomhet i fiskeindustrien. Her stiller de blant annet spørsmål om leveringspliktens nytteverdi, som er en ordning det er bred politisk enighet i Finnmark om å skjerpe. Men leveringsplikten er et hinder for lønnsomhet i fiskeindustrien, mener forskerne. Dette melder NRK P1 Finnmark.

I lomma på oppdragsgiver?

I sin rapport anbefaler Nofima oppdragsgiver LO å støtte en løsere leveringsplikt. Arbeiderpartipolitiker Roger Hansen mener rapporten bærer preg av at forskerne vil være på god fot med den største fiskeriaktøren i Finnmark.

Politikere diskrediterer forskning

Edgar Henriksen, forsker i Nofima tar ikke kritikken fra Hansen så tungt, og. mener det ikke er noen grunn til å mistenkeliggjøre deres forskning. Han mener det ikke er uvanlig at politikere forsøker å diskreditere forskningsresultater de ikke er enige i.

– Vi har jo lagt ut alt vi har av forskningsmateriale offentlig, og konklusjonene offentlig, og det er jo bare å lese dem. Vi har jo ikke diktet opp en virkelighet i fiskeri-Norge, men beskrevet og forsøkt å analysere den og se på hva som er drivkreftene og forklaringene på at ting er som de er, og ser på noen løsninger for å få gjort ting på andre måter.

Trenger ikke være problematisk

Helene Ingierd

Helene Ingierd. Foto: Trond Isaksen

Om forskningsinstitusjonene styres av oppfatningene til dem som betaler forskningen har flere ganger vært et tema. Sekretariatsleder Helene Ingierd, i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi mener likevel at oppdragsforskningen som oftest er til å stole på.

- Oppdragsforskning kan skape en uheldig avhengighet mellom oppdragsgiver og oppdragstaker, særlig der forskningsinstitusjoner er avhengig av én finansieringskilde og dermed kan være mer tilbøyelig til å påvirkes av oppdragsgiver i forskningsprosessen, forklarer hun.

- Vi har sett eksempler de siste årene der oppdragsgiver har blandet seg opp i metodevalg og tolkning av resultater. Slik innblanding kan svekke tilliten til forsking generelt og oppdragsforskning spesielt. Men i utgangspunktet er det ikke noen grunn til å ha mindre tiltro til denne forskningen, fremhever Ingierd.

Innslaget ble sendt på NRK P1 Finnmark tirsdag 12.11, kl. 07:45.

Les mer

Hva sier forskningsetiske retningslinjer om oppdragsforskning?