Barn utgjør også en meget mangfoldig gruppe. Kombinasjonen gjør at det er stor bredde i etiske spørsmål og problemstillinger forskere innen dette feltet møter. Det er bakgrunnen for at vi denne gangen har valgt et temanummer om barn i forskning.

Etikk som linedans

Balansen mellom å beskytte et barn i forskning, men allikevel spørre dem om vanskelige og såre ting, kan sammenlignes med å balansere på line. Det gjelder at man ikke «faller ned», ikke gjør feil.

Les hele intervjuet med Carolina Øverlien, forsker på Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS)

En kamp mellom sympati og distanse

Når forskere skal ut og få kunnskap om enslige, mindreårige asylsøkere, står de forskningsetiske utfordringene i kø. – Men vi kan ikke la det få stoppe forskningen, sier Hilde Lidén.

Les hele artikkelen her

Medisinske fremskritt – også for barn

Barn har krav på samme forskningsbaserte behandling som voksne, og da må de inkluderes i legemiddelstudier. Det sier Ansgar Berg, seksjonsoverlege ved Barneklinikken på Haukeland Universitetssykehus.

Les hele artikkelen her

Les også:

Bestill gratis abonnement på Forskningsetikk her

Forside, forskningsetikk