Det skjøre samtykket

Et helt sentralt krav i forskning på mennesker er at deltakerne uttrykkelig tillater at forskning finner sted. Men et fritt og informert samtykke kan være svært komplisert å få til i praksis, mener filosof.

Les hele artikkelen her

Samfunnsviteren tviler seg fram – om det informerte samtykket

Les hele artikkelen her

Medisineren om samtykke: Medisinske forskere blir selgere

Les hele artikkelen her

Plikter til besvær

De nasjonale forskningsetiske komiteene har nettopp utgitt en ny bok Forskeres taushetsplikt og meldeplikt. En av bidragsyterne i boka er voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk. Hun har selv erfart at kravet til taushetsplikt kan hindre god forskning.

Les hele artikkelen her

Etikkopplæring satt i system

Ikke alle vet at medisinsk forskning er strengt regulert i Norge. Nåløyet er en godkjenning fra en regional forskningsetisk komité. Nå har alle komitémedlemmer fått mulighet til en felles introduksjon til arbeidet. Det har lenge vært et savn.

Les hele artikkelen her

Les også:

Last ned Forskningsetikk 3-2013 som pdf

Bestill gratis abonnement på Forskningsetikk