HUNT – en gedigen databank – en Sareptas krukke

Store mengder med helseopplysninger og biologisk materiale ligger lagret til bruk for forskere i databanken. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) har hatt et stort ansvar i forhold til personvern og datasikkerhet. Datadeling ved samarbeid på tvers av forskergrupper og mellom ulike land fører med seg nye etiske utfordringer.

Forskning på terrorofrene – Bør 22. juli- data deles?

For å dempe belastningen på terrorofrene ble det bestemt at forskningen på 22. juli skulle koordineres sentralt. Når man begrenser tilgangen til en gruppe, kan man da også kreve at de som får tilgang, skal dele dataene sine med andre? Flere artikler belyser temaet:

 • Hva mener koordineringsgruppa?
 • Forsker: Ikke en selvfølge å dele
 • Noe forskningsslitasje
 • Datadeling krever erfaring

Les også:

 • Brasil – Norge
 • Deling av kunnskap. Uetisk ikke å bruke registre?
 • Nytt EU-regelverk på vei – Kan gjøre forskning vanskeligere
 • Vil endre insentivstrukturen
 • ”Den barmhjertige samaritan”
 • Debatt: Forskningsplagiat – hvorfor så kritikkverdig?
 • Hvordan kan du vite om noe er sant?