The Montreal Statement gir retningslinjer for god vitenskapelig praksis i forskning som går på tvers av institusjoner landegrenser, disipliner og sektorer.

God forskningsskikk

Dokumentet er resultatet av den tredje verdenskonferansen om research integrity, et begrep som på norsk kan oversettes med god forskningsskikk eller god vitenskapelig praksis. Dokumentet bygger på den såkalte Singapore-erklæringen, som var et resultat av den andre verdenskonferansen om reserarch integrity, og som var det første internasjonale initiativ for å få felles prinsipper for god forskningsskikk.

Torkild Vinther, sekretariatsleder for Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (Granskingsutvalget), mener dette nye dokumentet er et veldig nyttig dokument, fordi det regulerer alle typer samarbeidsprosjekter som går ut over den enkelte institusjon.

logo, wcri

- I denne typen prosjekter støter man gjerne på ulike interessefelt, ikke bare forskningsetiske, men også for eksempel økonomiske og karrieremessige interesser, sier Vinther.

Avtaler i forkant

- Dokumentet nevner en lang rekke forhold og problemstillinger som man bør (kan) ta stilling til på forhånd, og som kan være veldig vanskelige å løse etterpå. Gjerne i form av en skriftlig avtale. Blant annet foreslår den at man avtaler en prosedyre for hvordan man håndterer eventuelle tilfeller av diskutabel eller uredelig forskning som involverer en forsker i et samarbeidsprosjekt.

– Da er det en stor fordel om man på forhånd har avtalt hvordan man skal gripe fatt i dette, og på hvilket grunnlag. Hvilket lands regler og lover skal for eksempel gjelde?

- Dette er en nyttig sjekkliste som gjør at man har et grunnlag for å snakke om slike ting i forkant av et forskningsprosjekt, sier Vinther.

Les hele The Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations her