Anne Cathrine Beckstrøm begynte denne uken som seniorrådgiver i sekretariatet.

Hun skal fungere som bindeledd mellom REK og NEM og bidra til bedre, mer effektiv og ensartet forvaltingspraksis av helseforskningsloven. Hun skal også arbeide med kursing og kompetanseheving blant komitémedlemmer og sekretariat.

Beckstrøm er allerede godt i gang med arbeidsoppgavene.

- Nå er vi i gang med å forberede et introduksjonsseminar for nye og gamle REK- og NEM-medlemmer, som skal holdes på Soria Moria 28. og 29. august, forteller hun.

- Jeg vil også gjøre meg kjent med de ulike REKene og håper å få besøkt alle komiteene innen kort tid, sier hun.

- Det er også mye forvaltningsmessig som jeg gleder meg til å sette meg inn i, sier hun.

Beckstrøm er utdannet biolog, med hovedfag fra Idrettshøyskolen. Hun kommer fra en stilling som clinical research manager i Link.

Therese Robertsen

Therese Robertsen

Therese Robertsen. Foto: Lise Ekern

Therese Robertsen begynte i vår i et vikariat som jurist i sekretariatet. Hennes arbeidsoppgaver er hovedsak knyttet til Granskingsutvalget. Blant annet jobber hun med saksfremstillinger til utvalgets møter, vurdering av om saker faller innenfor utvalgets virkeområde og oppfølging av lokal behandling av saker om brudd på god vitenskapelig praksis.

Therese er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo. Før hun kom til oss, jobbet hun hos Patentstyret, hovedsakelig med klagesaksbehandling.

Les også: Espen Engh ny direktør for De nasjonale forskningsetiske komiteene

Ønsker du å motta nyheter om forskningsetikk og invitasjoner til arrangementer?
Meld deg på vårt nyhetsbrev