Mye krevende samfunnsforskning bygger i dag på løfter om taushet fra forskerens side. At forskere kan love de som deltar i forskning taushet, er avgjørende for at en del forskning på kontroversielle temaer og innenfor lukkede miljøer i det hele tatt kan gjennomføres.

Forskeres taushetsplikt og meldeplikt ble lansert på Fafo-frokost 19. september.

Bestill gratis trykket utgave eller last ned pdf her

Forside, bok

Kort om boka:

Forskere kan få kjennskap til sensitiv informasjon om enkeltmennesker eller grupper. Noen ganger er innsamlingen av slik informasjon selve målet med forskningen. Andre ganger får forskere vite om lidelser, trusler eller kriminelle handlinger uten å ha spurt om det.

Hvilke forpliktelser har forskerne i slike tilfeller? Når bør forholdet meldes videre til andre, som foresatte, politi eller andre myndigheter? Dette angår både forskerens integritet og forskningens troverdighet. Men mest av alt handler spørsmålene om ansvar, tillit og respekt mellom medmennesker.

Artikler:

 • Bente Alver:
  ”Men lille Petter Spillemand løb hjem og sladrede!” Konfidensialitet, loyalitet og varslingspligt i et aktørperspektiv
 • Arne Backer Grønningsæter:
  Retten til taushet og behovet for kunnskap — noen etiske utfordringer i forskning om utsatte og stigmatiserte grupper
 • May-Len Skilbrei:
  Hva betyr taushet? Taushetsplikten og varslingsplikten i vanskelig farvann
 • Tom Christian Blix:
  Når snøballen begynner å rulle
 • Ragnhild Bjørnebekk:
  Kildevernet: Dilemmaer og utfordringer for forskere som studerer sensitive tema