Bestill gratis trykket utgave eller last ned boken her

Etiske utfordringer i barneforskning

Boken ble lansert på Norsk senter for barneforskning i Trondheim 11. januar.

- Med denne boken ønsker vi å bidra til etisk og metodisk god forskning på og med barn, ved å formidle forskernes egne erfaringer, sier Hallvard Fossheim. Han har vært redaktør for boken og er sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).  Fossheim fremhevet også at all forskning på barn er grunnleggende flerkulturell.

- All etikk er situasjonsavhengig, sa Anne-Trine Kjørholt, da hun presenterte sin artikkel  "Childhood Studies: The Ethics of an Encounter". Her fokuserer hun på det hun kaller ”the ethics of an encounter”, og står for en tilnæring hvor etiske spørsmål naturlig er del i alle fasene i forskningsprosessen og i forskningsdesignet.  Å innhente informert samtykke, å være bevisst de ofte komplekse rollebyttene som finner sted i daglig interaksjon, og å reagere på rett måte om man er vitne til ulovlige aktiviteter, er alle aspekter som blir mer krevende når forskningssubjektet er et barn, og når det er snakk om kulturelle forskjeller.

- Det er mye mer fokus på forskningsetikk i dag enn det var for 20-30 år siden, sa Allison James, professor ved Sheffield University. Hun mente boken er et svært viktig og velkomment bidrag til feltet, og fremhevet hvor viktig det er å ha en bred tilnærming til etikk når man forsker på barn.

Boken er et resultat av en konferanse med samme tittel, holdt i samarbeid med Childwatch på Litteraturhuset i Oslo 11. mars 2011.
Les referat fra konferansen her