- Dette er temaer vi i høyeste grad har arbeidet med og vil arbeide videre med fremover, forteller Helene Ingierd, sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).

- Mye av det som skrives om forskningsetikk sammenfaller med det komiteene ga av innspill til forskningsmeldingen i fjor, og med våre aktiviteter og planer fremover, sier hun.
Les komiteenes innspill til forskningsmeldingen her

Forskningsetisk forum

- Det fremheves spesielt et behov for økt samarbeid mellom De nasjonale forskningsetiske komiteene og forskningsinstitusjonene, både når det gjelder undervisning og utvalgsarbeid.

- Her er vårt arbeid med Forskningsetisk forum et viktig tiltak, forteller Ingierd.

Første møte i forumet i oktober 2012 samlet representanter fra de fleste av landets universiteter og vitenskapelige høyskoler.
Les oppsummering fra møtet her

 - Målet er å skape et tettere samarbeid på tvers av fag og institusjoner omkring undervisning av forskningsetikk. Forumet skal være en ressurs for deltakerne og miljøene på undervisningsstedene, utdyper Ingierd.

Publiseringspress og Open Access

Av andre utfordringer nevnes konkurranse og økt publiseringspress  spesielt som aktuelle utfordringer.

 - Krav om bedre ressursutnyttelse og kommersialisering av forskning, setter normer om åpenhet og fri tilgang under press. Dette er noe vi har diskutert mye i komiteene, sier Ingierd.

- Ellers i meldingen er det særlig vektleggingen av Open Access, eller tilgjengeliggjøring av kunnskap, som er den store satsningen, forklarer Ingierd.

- Regjeringen vil at all forskning som er offentlig finansiert skal være åpent tilgjengelig. Det er svært positivt om det blir fortgang i arbeidet med Open Access. Samtidig må vi ha en åpen debatt om hva dette innebærer for forskerens akademiske frihet, avslutter hun.

Les mer