R. Grant Steen, Arturo Casadevall og Ferric C. Fang undersøkte 2047 artikler indeksert i PubMed som var trukket tilbake.

De fant ut at tiden det tar fra en artikkel med feil blir publisert til den blir trukket tilbake har gått kraftig ned de siste ti årene.

Forskerne oppdaget også at tidsskrifter med såkalt høy impact factor, som for eksempel Nature og Science, var de raskeste til å trekke artikler tilbake.

Lettere å bli publisert - og trukket tilbake

Steen og kollegene hevder en viktig grunn til økningen er at feil og juks oppdages raskere. Noe kan forklares med at det i dag oppgis flere grunner for å trekke artikler enn tidligere, for eksempel plagiering og duplisering.

Samtidig mener de mye kan tyde på at det blitt enklere enn før å få publisert artikler med feil.

Les mer: