Dette sier Helene Ingierd, sekretariatsleder for NENT og en av redaktørene bak den nye boka Barn i forskning - etiske dimensjoner som ble lansert på et frokostmøte på Litteraturhuset 12.desember.

- Boka har en bred faglig tilnærming og målet er at den skal anspore til debatt innefor flere forskningsfelt. Den teknologiske utviklingen åpner opp for nye muligheter for forskningen og det gir nye utfordringer. Her på lanseringen vil vi høre om to eksempler på det: Genetiske undersøkelser med barn og barns bruk av internett.

"Når så du porno sist - og hva følte du da?" Forskning på barns bruk av Internett

Elisabeth Staksrud. Foto: Lise Ekern

Elisabeth Staksrud. Foto: Lise Ekern

- Forskning på barn har vært veldig bekymringsdrevet, sier forteller Elisabeth Staksrud, førsteamanuensis i medievitenskap. - Tidligere hadde man en idé om barnet, ikke som et menneske, men som et uskyldig vesen som må beskyttes.

- Men barn er mennesker, de er selvstendige aktører og interessante å snakke med for det de er og mener , ikke bare for det de skal bli. - Og dette har etiske implikasjoner.

Staksrud mener at det ikke er noe som er for sensitivt å spørre barn om, bare det spørres på en riktig måte. Hun fremhever at det er viktig å også få frem ubehagelige funn i forskningen om barn. Hva slags plan har man som forsker for å følge opp eventuelle utilsiktede funn i forskningen?

Last ned Staksruds presentasjon her

Forskning på barn, spesielt genetisk forskning

Arvid Heiberg

Arvid Heiberg. Foto: Lise Ekern

Utilsiktede funn er også noe Arvid Heiberg,  professor emeritus i medisin, og en av forfatterne bak artikkelen "Genetisk forskning på barn, tar opp.

- Hvordan skal barn og foreldre samtykke til noe som de ikke kan overskue konsekvensene av, spør Heiberg.

Et viktig prinsipp er at testen må være til ”barnets beste”, forteller han.  Som hovedregel er det forbudt med prediktiv testing på barn.

- Vi tester ikke for sykdom i voksen alder, spesielt der det ikke er kjent terapi!

Last ned Heibergs presentasjon her

Skjønn

Arne Tostensen, forsker ved Christian Michelsens institutt kommenterte temaet i boka slik:

- Forskning på barn innebærer et stort rom for skjønn, ikke fasitsvar. Hva er for eksempel minimal risiko? Det ligger en stor gråsone her som gir rom for tolkning, og denne boka kan her være et bidrag i debatten.

Omslag, bokKort om boka

Barn har samme moralske rett til å delta i forskning som voksne. Det er viktig at de beslutninger som får konsekvenser for barn, bygger på forskning med barn. Samtidig er barn umodne både fysisk og kognitivt og har begrensede rettigheter til å foreta valg om egen forskningsdeltakelse. Dette gjør barn til en utsatt forskningsgruppe.

Antologien er redigert av Hallvard Fossheim, Jacob Hølen og Helene Ingierd, De nasjonale forskningsetiske komiteene.

Bestilling