Denne uken tiltrådte han den nyopprettede stillingen som direktør for De nasjonale forskningsetiske komiteene.

- Vi lever i et kunnskapsbasert samfunn, og denne kunnskapen er i stor grad basert på forskning. Da er det avgjørende at forskningen er til å stole på, og at befolkningen har tillit til den, sier Engh.

- Det er viktig å ha et system som sikrer dette, og her har De nasjonale forskningsetiske komiteene en sentral rolle, sier han.

- Forskningen er noe av det viktigste vi skal drive med inn i fremtiden, og at denne forskningen er tuftet på etikk, er helt avgjørende, fremhever Engh.

- Derfor er det viktig å gjøre forskningsetiske prinsipper og problemstillinger kjent, selvfølgelig for dem som har forskning som arbeid til daglig, men også for resten av befolkningen, sier han.

Engh er utdannet veterinær og har selv arbeidet med forskning som ansatt ved Universitetet i Oslo og Rikshospitalet. Han har også erfaring fra forvaltning, blant annet fra Forsøksdyrutvalget og Mattilsynet. Engh kommer fra stillingen som direktør for Norsk Kennelklubb.

Ønsker du å motta nyheter om forskningsetikk og invitasjoner til arrangementer?
Meld deg på vårt nyhetsbrev