Hopp til innhold

Meny

2013

 • Ny bok: Barn i forskning - etiske dimensjoner

  - Barn er eksperter på eget liv. Derfor bør de inkluderes i forskning.

 • Forskningsetikk forside

  Nytt nummer av Forskningsetikk

  Barn i forskning er tema i årets siste utgave av Forskningsetikk.

 • Nye retningslinjer for forskning på barn

  ChildWatch International og Unicef er blant initiativtakerne til nye internasjonale retningslinjer for forskning på barn. Målet er å få forskere og institusjoner til å reflektere over de komplekse spørsmålene man kan støte på i forskning som med...

 • Vibrant graph wave inspired by audio or pulse monitor on black background.

  Overvåkingsteknologi og forskningsetiske retningslinjer

  Bryter forskning og utvikling av teknologi som kan brukes til militær overvåking med forskningsetiske retningslinjer? Og hvordan bør de som finansierer forskning vurdere slike søknader?

 • Portrett av Torkild Vinther

  Nye retningslinjer for internasjonalt forskningssamarbeid

  - En svært nyttig sjekkliste for alle typer samarbeidsprosjekter, sier Torkild Vinther, sekretariatsleder for Granskingsutvalget, om The Montreal Statement on Research Integrity in Cross-Boundary Research Collaborations.

 • Person med ansiktsmaske mot fugleinfluensa

  Anbefalte medisin mot pandemisk influensa - oppga ikke interessekonflikter

  En ny studie publisert i Journal of Epidemiology and Community Health finner bevis for interessekonflikter blant forskere som uttalte seg i media om influensapandemien i 2009 og 2010. - Dette bør følges opp, melder leder i NEM, Dag Bruusgaard.

 • Fiskeskøyte

  Problematisk oppdragsforskning?

  Forskningsinstituttet Nofima får kritikk for å være i lomma på oppdragsgiverne i rapport om lønnsomhet i fiskeindustrien. Selv mener de politikere forsøker å diskreditere resultater som ikke støtter deres syn.

 • Portrett, Hallvard Fossheim

  Kronikk: Store data, store spørsmål

  Big Data: Blir informasjon sammenkoblet på rett måte, kan man får større oversikt over den enkelte enn den enkelte selv har.

 • Fargerike piller

  Forskere bryter etisk kontrakt

  Når en forsker inngår et samarbeid med deltakere i kliniske forsøk, ligger det i avtalen at man blant annet er med for å fremskaffe ny kunnskap. Nå viser en studie gjort i England at bare 1 av 3 store prosjekt har offentliggjort resultatene etter...

 • Forskningsetikk forside

  Nytt nummer av Forskningsetikk

  Høstens første nummer har tematisert det informerte samtykket, både gjennom en filosofisk tilnærming og gjennom at to forskere forteller om sine erfaringer fra hvert sitt fagfelt.

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.

Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.