Vi planlegger å samle fem til seks stykker til et møte hos oss tirsdag 4. september fra 9-11, og håper du har lyst og mulighet til å delta. Vi byr på frokost fra 8. 45.

Målet er å få til en samtale omkring erfaringer knyttet til undervisning av forskningsetikk, etiske spørsmål i forskningssituasjonen. Noen eksempler:

  • Hvilke etiske utfordringer har du møtt på veien?
  • Savner du spesielle kurs?
  • Er det vanskelig å forstå plagiering? Begrepet ”fusk i forskning?
  • Hva med krav til samtykke, personvern osv.
  • Kjenner du til Forskningsetiske retningslinjer – er de bra nok?

Vi er opptatt av hva akkurat du som PhD-student har behov for, og hvilke tanker og spørsmål du måtte ha rundt temaet forskningsetikk.

Med utgangspunkt i samtalen vil vi lage en artikkel, som dere selvfølgelig får godkjenne før den går i trykken. Vi vil gjerne ta noen bilder av deltakerne også.

Bakgrunnen for intervjuet er at De nasjonale forskningsetiske komiteer nå retter søkelys mot forskningsetikk i PhD-undervisningen. Senere i høst etablerer vi et kontaktforum for undervisere i forskningsetikk. Det finnes også egne utvalg som arbeider spesielt med forskningsetikk på mange av institusjonene som tilbyr høyere utdanning.

Bladet Forskningsetikk med artikkelen som blir produsert, vil bli delt ut på møtet.

Bladet Forskningsetikk


Lyst til å være med? Send en mail til lise.ekern@etikkom.no