Her vil vi diskutere følgende problemstillinger:

  • Kan stråling være helseskadelig – og er dagens regelverk godt nok?
  • Hvordan bør vitenskapelig usikkerhet om stråling formidles av forskere og politikere?
  • Hvor føre var bør vi være?
  • Hvordan sikre forskerens uavhengighet i forhold til finansieringskilder?

Tid og sted: Onsdag 26. september kl. 13.00-15.30 på Litteraturhuset, Oslo

Les mer og meld deg på her