Han er nyansatt forskningskoordinator og sekretariat for gruppen, som er under etablering.

Hensynet til de berørte

Formålet med funksjonen er å ivareta de berørte etter terrorhendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya i fjor. Dette inkluderer etterlatte, skadde, nære pårørende, venner og offentlig og frivillig innsatspersonell.

- De viktigste oppgavene mine vil være å følge med på belastningen på informantgruppen og å legge til rette for dialog og samarbeid mellom forskningsmiljøer, brukere og berørte, sier Refsdal.

Forskere, berørte og myndigheter

 - Da er det viktig å ha gode møteplasser. Derfor skal vi ha en koordineringsgruppe. Gruppen er ennå ikke ferdig sammensatt, men skal formelt etableres på første samling 28. september.

Gruppen skal være bredt definert, og bestå av representanter fra aktørene på forskningssiden, myndigheter (stat og kommune) og de berørte. Sammensetningen vil endre seg etter hvilke forskningsaktiviteter som pågår.

Refsdal er nå i gang med å etablere kontakt med de ulike personene og institusjonene han skal jobbe opp mot.

Selv er han utdannet statsviter og kommer fra en stilling som forskningskoordinator i Utlendingsdirektoratet. Her har han erfaring med forskning på sårbare grupper som asylsøkere, flyktninger og ofre for menneskehandel. - Dette er grupper det forskes mye på, og som kan ha behov for å skjermes.

Oversikt over alle prosjekter

Det er allerede igangsatt flere forskningsprosjekter på 22. juli, de fleste innenfor helseforskning. Prosjektene tar for seg somatiske og psykologiske problemstillinger, og problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø, spesielt i Regjeringskvartalet.

- Vi kommer til å samle en oversikt over alle relevante forskningsprosjekter på våre nettsider, sier Refsdal.

- Forskere som ønsker å melde inn sine prosjekter, kan ta kontakt med meg, oppfordrer han.

Lenker