Oppdatering 31.1.2013: Plagiering, men ikke vitenskapelig uredelighet i doktoravhandling

Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning (Granskingsutvalget) konkluderer med at det er snakk om vitenskapelig uredelighet i en doktoravhandling levert ved Handelshøyskolen BI i 2004.

Frikjent av internt utvalg

Saken startet da to professorer på Handelshøyskolen BI i mars 2010 varslet skolens ledelse om mulig plagiering i en doktoravhandling. Flertallet i Forskningsetisk utvalg på BI mente at de syv først innklagede tekststedene i avhandlingen ikke innebar plagiat. Mindretallet mente derimot at det forekom en rekke tilfelle av plagiat i avhandlingen. Rektor på BI valgte å følge flertallets syn.

Omfattende plagiering

Granskingsutvalget har som mandat å uttale seg om forskning i Norge har vært vitenskapelig uredelig. Ifølge forskningsetikkloven, som trådte i kraft i 2007,er det uredelig å plagiere eller begå andre alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis, når dette er skjedd forsettlig eller grovt uaktsomt.

Granskingsutvalget og to eksterne sakkyndige konkluderer med at det foreligger omfattende plagiering. De finner til dels store og mange avskrifter av andre forfatteres tekst.

Vitenskapelig uredelighet

Flertallet i Granskingsutvalget mener fremgangsmåten i avhandlingen må bebreides innklagede som grovt uaktsom og at det dermed foreligger vitenskapelig uredelighet. Også BI får kritikk for hvordan avhandlingen er behandlet.

Les mer om Granskningsutvalgets uttalelse her

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Presseklipp:

  • BI-ansatt felt for juks , Aftenposten - Papirutgaven, side 4

    22.03.2012  En tidligere vitenskapelig ansatt på Handelshøyskolen BI er felt av det offentlige Granskningsutvalget for 175 tilfeller av plagiat og vitenskapelig uredelighet, i forbindelse
  • BI-doktor jukset, rektor ønsket ikke granskning , Aftenposten.no - Jobb & Studier

    21.03.2012 En tidligere vitenskapelig ansatt på Handelshøyskolen BI blitt felt av det offentlige Granskningsutvalget for en rekke tilfeller av plagiat og uredelighet i forbindelse med en
  • Handelshøyskolen BI felt for juks , dn.no - Forsiden

    21.03.2012 Først frikjente Handelshøyskolen BI seg selv. Deretter ble de felt for juks.