Bakgrunnen for mandatet er behovet for en funksjon som best mulig samordner forskning etter terrorhendelsene 22. juli 2011.

Målet er å ivareta hensynet til de berørte, dvs. etterlatte, skadde, rammede, nære pårørende, venner og offentlig og frivillig innsatspersonell.

Koordineringsfunksjonen skal bidra til å redusere den samlede forskningsbelastningen de berørte utsettes for, og fremme etisk og forvarlig forskning overfor målgruppen. De berørte utgjør en begrenset og felles informantgruppe for forskning på tvers av fagområder og problemstillinger.

Koordineringsfunksjonens skal sikre samarbeid og samordning mellom forskningsprosjekter. Den skal bl.a. overvåke belastningen på informantgruppen, holde oversikt over pågående og planlagte forskningsaktiviteter, bidra til informasjonsutveksling mellom forskere og forskningsmiljøer, og formidle kontakt og skape møteplasser mellom aktuelle forskere og forskningsmiljøer. Virketiden er i første omgang fra 2012 til utgangen av 2014, med mulighet for forlengelse.

Mer nytt fra Forskningsetiske komiteer? Meld deg på vårt nyhetsbrev