152 år etter at hun døde i Moskva, kan apekvinnen Julia Pastrana vende tilbake til hjemlandet Mexico for å bli begravet der. Det har Universitetet i Oslo nå avgjort, melder Uniforum.
Les mer om Julia Pastranas historie her

Pastranas levninger har siden 1970-tallet vært oppbevart på Universitetet i Oslo, de siste femten årene ved Institutt for medisinske basalfag.

4. juni i år anbefalte Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) at Julia Pastrana burde gravlegges, og at vitenskapelige prøver blir tatt av henne og gjort kjent i relevante forskningsmiljøer.
Les utvalgets uttalelse her

Den 13. juni gjorde UiO-ledelsen i et brev til Kunnskapsdepartementet det klart at det ikke lenger var grunnlag for å opprettholde  departementets avgjørelse fra 1997 om å ta vare på levningene  etter Pastrana. Hun vil derfor bli begravet så fort som det er tatt vitenskapelige prøver av henne, skriver Uniforum.
Les hele artikkelen i Uniforum

TV-innslag

Innslag om Julia Pastrana på NRKs Morgennytt 7. februar 2013