Tegn gratis abonnement på Forskningsetikk her

Veilederen

Forskningsetikk har snakket med to erfarne veiledere fra to forskjellige fagfelt – om veilederrollen og om forskningsetikk.
Forskningsetikken er truet
Trakassering må på dagsorden

Stipendiaten

Forskningsetikk har snakket med fire ph.d.-stipendiater. De har ulike erfaringer med undervisning i forskningsetikk.
Fire stemmer om forskningsetikk

Forskningsetisk forum

De nasjonale forskningsetiske komiteer setter denne høsten veilederrollen på dagsorden.
Nytt nettverk: Forskningsetisk forum

Annet innhold:

Resultater fra leserundersøkelsen

22. juli-forskning

Tvil som våpen

Forskningsetisk historie: ”Experiment eleven – mørke hemmeligheter bak oppfinnelsen av vidundermedisin

Debatt: Plagiering – det dummeste du kan gjøre som forsker?

Bokomtale: ”Forskeren i forskningsprosessen: En metodebok om situering” av Cecilie B. Neumann og Iver Neumann