Les hele kommentaren her: Forskning på cellelinjer

Kommentaren er et svar til Roger Bjugn og Bjørn Tore Gjertsens etterlysning av retningslinjer for etablering og bruk av humane cellelinjer, publisert i Tidsskrift for Den Norske Legeforening (Nr. 5, 6. mars 2012).
Les hele kronikken her: Humane celler og helseforskningsloven