Illustrasjon, litteraturfestivalen

Illustrasjon: Norsk Litteratufestival

Sentrale bidragsytere gir en serie innblikk i den mangfoldige og problematiske relasjonen mellom forskning og penger. I sentrum står hele tiden de etiske spørsmålene.

Innlegg ved:
Eli Feiring om helseforskning og prissetting av menneskeliv, Dag Olav Hessen om forskningsfinansiering og Pål Prestrud om klimaforskning.

Konferansier: Erik Tunstad.
Gratiseksemplarer av boken deles ut under arrangementet.

Tid: Torsdag 31. mai kl 14:00

Sted: Litteraturfestivalen, Lillehammer, Hvelvet

Se også Norsk Litteraturfestivals nettsider for mer informasjon