Moderne bioteknologi gir store muligheter og kan gi nye løsninger på mange av de utfordringer vi som samfunn står overfor. Samtidig reiser teknologien mange forskningsetiske spørsmål. Målet med dette nummeret er å peke på noen av disse, skriver Helene Ingierd.

Smakebiter fra noen av artiklene:

Stans i virusforskning

Både i et nederlandsk og i et amerikansk laboratorium er det lagd svært farlige varianter av fugleinfluensaviruset. Viruset tok i 1918 livet av 40 millioner menneske. Forskerne stanset selv arbeidet. Science og Nature publiserte ikke resultatene. Er dette riktig?
Les hele artikkelen

Vil vi virkelig vite?

Tenk deg at du deltar i en stor befolkningsundersøkelse der forskere tester hele genomet ditt. Da vil all genetisk informasjon om deg ligge i forskernes database. Sett at det også ligger informasjon om at du har økt risiko for å få en alvorlig, dødelig sykdom. Kanskje i løpet av få år. Bør du varsles?
Les hele artikkelen

Ny strategi for bioteknologi fra Regjeringen

Regjeringen har pekt ut retningen for Norges fremtid som biotekland. Generelt lyse utsikter, mer etikk og mer av det vi allerede gjør i dag, preger strategien seks ministre har satt signaturen sin under. Forskningsetikk har snakket med tre som har synspunkter på strategien.
Les hele artikkelen

Les hele Forskningsetikk 2012-1 her