Asdal har gjennom en årrekke forsket på hvordan vitenskapen har formet miljøpolitikk og -forvaltning, gjennom laboratorier, ekspertrapporter, tallteknologier og høringsrunder.

Vi har invitert henne til å snakke om sentrale utviklingstrekk og hvilket forhold vitenskapen bør ha til politikken, gjennom noen konkrete eksempler. Hun tar utgangspunktet i boka Politikkens natur, naturens politikk (2011).

 Tid og sted: Onsdag, 2. mai kl. 13:00 i Prinsens gate 18, Oslo

Innledningen er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Teknologirådet, og Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). I prosjektet ser vi på nye trender innen teknologi og forskning, og hvordan vi som samfunn kan møte dem. Ut over våren og høsten vil vi invitere til flere åpne møter.