Forskningsetisk bibliotek (FBIB) er en nettressurs for undervisning og refleksjon rundt etikk i forskningen. Her finnes nærmere 70 spesialskrevne artikler som favner hele det forskningsetiske feltet.

Ved siden av disse artiklene finnes det ulike ressurser. Blant annet diskusjonseksempler.  Eksempelene eller "case" skal fungere som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon. Noen eksempler kan være basert på reelle hendelser, mens andre er helt oppdiktet.

FBIB er nå oppdatert med 26 nye slike eksempler som skal gi grunnlag for diskusjon rundt en problemstilling.

Forskningsetisk bibliotek finner du her.

De nye eksemplene finner du her.