Granskingsutvalget for redelighet i forskning har nå fungert i over 4 år og basert på de erfaringene de har gjort i perioden, har utvalget utformet et skjema som skal gjøre det enklere for både utvalg og innsender å komme til kjernen av den vitenskapelige problematikken.

Ofte er en del av den informasjonen som sendes inn til utvalget i sakene ikke relevant for gransking av uredelighetspåstandene, men er for eksempel å anse som personalsaker ved den institusjonen det gjelder.  Skjemaet systematiserer både hva som utvalget skal behandle og hvilken dokumentasjon som skal vedlegges. I skjemaet informeres det også om saksgang og offentliggjøring i saker som meldes til Granskingsutvalget.

Det informeres også om at Granskingsutvalget kun går inn i mulige alvorlige saker. Andre saker forventes i henhold til forskningsetikkloven behandlet lokalt.

Skjemaet blir i første omgang lagt ut som et enkelt word-dokument mens det arbeides med å lage er elektronisk nettskjema.

Skjemaet finner du her.