Kunnskapsdepartementet har oppnevnt følgende personer til Granskingsutvalget fra 1. juli 2011 til 30. juni 2015:

Medlemmer

 

 

Anne Robberstad, leder

Professor

Universitetet i Oslo

Ragnvald Kalleberg*, nestleder

Professor

Universitetet i Oslo

Dag Slotfeldt-Ellingsen*

Direktør

SINTEF

Tone Fløtten*

Instituttsjef

FAFO

Sighild Westman-Naeser*

Dosent

Uppsala, Sverige

Hallvard Tjelmeland

Professor

Universitetet i Tromsø

Astrid Lægreid

Professor

NTNU

Numeriske varamedlemmer

 

 

1. Tor Hauken*

Dekan/førsteamanuensis

Universitetet i Stavanger

2. Berit Rokne

Prorektor/professor

Universitetet i Bergen

3. Øyvind Kongstun Arnesen

Head of Clinical Operations

Boehringer Ingelheim Norway KS

4. Per Henrik Zahl

Seniorforsker

Folkehelseinstituttet

 * Satt også i utvalget i forrige periode