I Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) er nye medlemmer lege og geriatriker Wenche Frogn Sellæg og førsteamanuensis Alice Kjellevold ved Institutt for helsefag ved Universitetet i Stavanger. Professor Arne Sandvik ved Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, blir nytt varamedlem i komiteen.


Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) har fått oppnevnt førsteamanuensis Kjersti Fjørtoft ved filosofi og førstesemesterstudier ved Universitetet i Tromsø som nytt medlem. Professor Erling Sandmo ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo er nytt varamedlem i komiteen.

 
Det er Kunnskapsdepartementet som oppnevner medlemmer etter innstilling fra Norges forskningsråd. Oppnevningsperioden for de nye medlemmene er 15. juli 2011 til 31. desember 2013.