Dette er temaer forsker Kjetil Rommetveit tar for seg i en ny artikkel til det forskningsetiske bibliotek (FBIB). Aspekter som personvern, ekskludering av ulike grupper, tillit, kompleksitet og usikkerhet blir diskutert.

Artikkelen finner du her.

Kommende sikkerhetsdebatt

Artikkelen er skrevet før den 22. juli og Rommetveit gjør seg noen tanker om sikkerhetsteknologi i kjølvannet av terrorhandlingen i Norge. - I etterkant av de tragiske hendelsene i Oslo og på Utøya har statsminister Stoltenberg og hans regjerings- og partikolleger på beundringsverdig vis slått fast at terror skal møtes med åpenhet og demokrati. Samtidig synes det nokså klart, ikke minst ut fra nylige meningsmålinger, at sikkerheten i det norske samfunnet kommer til å styrkes for om mulig å forhindre lignende hendelser. En tidlig prøve for åpenhet og demokrati vil oppstå nettopp i møtet med slike økte krav om sikkerhet. Jeg er ikke sikkerhets-ekspert, sier Rommetveit, men jeg har arbeidet de siste tre årene med spørsmål knyttet til hvordan man i EU kan sette sikkerhets- og overvåkningsteknologier under bred etisk og demokratisk debatt. Dette gjøres blant annet ved å finansiere forskning som Technolife. Prosjektet ser på tre ulike teknologier, deriblant biometri og etiske og sosiale implikasjoner av de valgte teknologiene. – I forbindelse med prosjektet har vi lansert en online debattside hvor ulike grupper er invitert til å delta. Det har dessverre ikke vært like lett å få alle relevante grupper til å bidra, forteller han.

Et steg videre

Rommetveit er opptatt av at vi må komme et steg videre i debatten rundt sikkerhetsteknologi. – Det hele blir som regel fremstilt som en avveining mellom personvern og sikkerhet, eller mellom frihet og sikkerhet. Vi må komme videre, sier han, og vurdere de enkelte tiltakene og ikke bare prinsipielle diskusjoner. – Det er de konkrete systemene og teknologiene som må vurderes. Men man må også stille spørsmål om den dominerende forestillingen at økt sammenkopling av informasjonsnettverk og –kilder øker sikkerheten, legger han til.