En rekke oppslag i Aftenposten i fjor høst avslørte at enkelte offentlige oppdragsgivere på utilbørlig vis forsøkte å påvirke konklusjonene i forskningsrapporter de hadde bestilt. Det ble også klart at mange oppdragsgivere brukte statens konsulentavtale i stedet for Kunnskapsdepartementets standardkontrakt for oppdragsforskning. Konsulentavtalen er i utgangspunktet beregnet på en annen type innkjøp.

Kunnskapsdepartementet besluttet derfor å bearbeide den gjeldende standardkontrakten. Gruppen som har laget det nye forslaget, besto av Kunnskapsdepartementet, Regjeringsadvokaten og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). Sistnevnte har ansvaret foren rekke standardavtaler for statlige innkjøp.

Forslaget til ny standardavtale er bygget opp på samme måte som konsulentavtalen. Den presiserer prinsipper om akademisk frihet, som for eksempel at forskeren har rett til å bruke resultatene etter at oppdraget er avsluttet. Forskningsrapporter skal i henhold til det nye forlaget gjøres offentlig tilgjengelig innen tre uker etter at oppdraget er avsluttet.

Forslaget til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag sendes på høring før den endelig vedtas.