To framstående vitenskapsmenn gjennomførte uetisk forskning på 700  personer i Guatemala helt til ut på femti-tallet i regi av Public Health service i USA.  Deltakerne var rekruttert fra fengsel, mentalsykehus og hæren. Ingen av deltakerne hadde selv avgitt samtykke til forsøkene. Det var gjort av andre – som for eksempel en verge. Studien skulle finne ut mer om smitte og behandling av gonoré og syfilis. Deltakeren ble påført smitte på forskjellig vis, både ved å få tilbud om omgang med syke prostituerte. Noen ble også påført bakteriene direkte.

Studien ble ikke stoppet på grunn av uetisk forskning, men fordi myndighetene ville bruke ressurser på viktigere arbeid.

I fjor kom utenriksminister Hillary Clinton med en offisiell beklagelse for den 60 år gamle forskningen som hadde foregått. Samtidig ba presidenten om at hans bioetiske panel skulle levere en rapport om saken. Han ville ha en forsikring om at slik forskning ikke foregår i dag.

I alt har 12 forskere jobbet på fulltid med å gå igjennom 125 000 sider av dokumenter om forskningen for å finne svar på hvorfor myndigheter kunne tillate slik bruk av forsvarsløse folk, og om forskere brøt datidens etiske regler.

Lederen for kommisjonen har ikke røpet detaljer ennå, men sagt så mye som at saken er ”dypt opprørende”. Det vil trolig bli reist rettssak av etterkommerne til f forsøkspersonene i kjølvannet av rapporten.

Den ene av forskerne, dr. John C. Cutler, skal ha brukt offentlige midler for å betale de syke prostituerte for å ha samleie med fangene for å overføre smitte.

 Cutlers kone Eliese, som i dag er 93 år, skal ha vært fotograf i forskningsarbeidet. I dag nekter hun å diskutere saken. Forskeren selv døde i 2003.

Kilde: http://www.menafn.com