Foredragsholdere:

Janet Boddy (Institute of Education, University of London)
Jason Hart (Department of Social and Policy Sciences, University of Bath)
Elisabeth Backe-Hansen (NOVA)
Harald Beyer Broch (Department of Social Anthropology, University of Oslo)
Ragnhild Dybdahl (Norwegian Agency for Development Cooperation: Norad)
Ragnvald Kalleberg (Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo)
Anne-Trine Kjørholt (Norwegian Centre for Child Research: NOSEB)

Seminaret arrangeres av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) i samarbeid med Den norske UNESCO-kommisjonen og Childwatch International Research Network.

Seminaret er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig. Seminarspråket er engelsk.

Mer informasjon om seminaret, program og påmelding finner du her.