I november i fjor ble det offentlig kjent at en forsker ved Idrettshøgskolen hadde fabrikkert data i forbindelse med et forskningsprosjekt han arbeidet på innen ungdomsidrett. Saken ble kjent i media ved en pressemelding etter at saken var ferdig behandlet ved Idrettshøgskolens etikkutvalg.

Utvalget som gransket påstandene, konkluderte da med at det var hevet over rimelig tvil at data var manipulert med fortsett i prosjektet av den ene forskeren. Prosjektleder fikk også kritikk for ikke å ha håndtert datamaterialet på forsvarlig vis og det vises blant annet til at det tok over ett år før man ble kjent med at datafiler manglet til man tok tak i problemet. Granskingen ble ledet av lagdommer Inger Wiig.

- Dette er grundig og velskrevet rapport, sier Giertsen. Granskingstvalget hadde rapporten til diskusjon på sitt møte i januar. – Rapporten er godt formulert og saken er ikke minst veldokumentert.  De har også en ekstern leder for etikkutvalget, og det tror jeg kan være fornuftig. Det er også viktig å ha juridisk kompetanse på et høyt nivå i en slik sak, sier Giertsen videre.
 
Det kom kritikk fordi Idrettshøgskolen valgte å holde navnet på vedkommende hemmelig. –Man kan ikke kreve at navnet blir offentliggjort, fortsetter Giertsen, det får være opp til den enkelte institusjon å avgjøre hva de vil gå ut med i en slik pressemelding. Her ble sakens kjerne og hovedpoeng meddelt. - Hva som skal utleveres ved forespørsel om innsyn, er et annet spørsmål som institusjonene må vurdere i hvert enkelt tilfelle i henhold til offentleglova.

- Det viktigste er at man har riktige prosedyrer for håndtering av en slik sak, og her er Idrettshøgskolen et mønster for hvordan man børe gjøre det, avslutter Giertsen.

Det nasjonale granskingsutvalget er en nasjonal ressurs for universiteter, forskningsinstitusjoner, bedrifter eller oppdragsgivere. Utvalget skal bistå i saker om uredelighet. Hovedansvaret for behandling av påstander om uredelighet er ved forskningsinstitusjonene, men institusjonene skal holde Granskingsutvalget orientert både om potensielle saker og saker de har behandlet. Dette har Idrettshøgskolen gjort i denne saken.